Samenstelling van de raad van bestuur van GO! Scholengroep Waasland

De 9 raadsleden werden verkozen en gecoöpteerd op 1 april 2022 voor een periode van 4 jaar.

De raad van bestuur is samengesteld uit negen leden:

- 6 leden zijn rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad.
- 3 leden worden via coöptatie aangevuld op voorstel van het college van directeurs.

De algemeen directeur maakt eveneens deel uit van de raad van bestuur en heeft een raadgevende stem.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het:

- pedagogisch beleid
- personeelsbeleid
- materieel en financieel beleid

Theo Boterberg is voorzitter en Nathalie Meireson ondervoorzitter.

De overige leden:
Ronny De Keyzer
Christophe van Waerebeke
Flor Van Gheem
Ann van Dael
Lucien Bats
Patrick Vaerewijck
Martine Valck

© 2023 GO! scholengroep Waasland. Alle rechten voorbehouden.
KlokkenluidersPrivacyverklaringCookieverklaring